רישום המידע מבוצע בשני שלבים על ידי שתי מערכות

  1. מערכת השולטת בעוצמת קרינת הלייזר לרישום המידע הנדרש בנקודה אחת.
  2. מערכת הסורקת את התוף הפוטומוליך, כדי לרשום בכל נקודה עליו את המידע המתאים.

להלן תיאור שתי המערכות:

1. מודולטור השולט בעוצמת הקרינה של הלייזר

המידע אותו רוצים להדפיס מצוי במחשב, ויש לתרגם אותו לאותות אופטיים.

פעולה זו של "הלבשת המידע" על האות האופטי נקראת מודולציה.

בעיקרון, פעולה זו היא שינוי ריגעי בעוצמה של אלומת הלייזר הסורקת את התוף.

המודולטור משמש לצורך רישום נקודה מסוימת על התוף הפוטומוליך.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"