תהליך ה"זירוגרפיה"

תהליך ה"זירוגרפיה" הוא תהליך של יצירת תמונה אלקטרוסטטית על ידי פריקה סלקטיבית של משטח פוטומוליך, הטעון מטען חשמלי.

"פיתוח" תמונה אלקטרוסטטית זו הוא תהליך פיסיקלי של משיכת חלקיקי צבע טעונים.

בניגוד לתהליכי פיתוח פילם צילום רגיל, בתהליך ה"זירוגרפיה" אין תהליך הפיתוח כולל תגובות כימיות.

זהו בעיקרו תהליך פוטוכימי יבש, בו אין פגיעה במשטח הצילום, ואין בו בזבוז של כימיקלים לתהליכי פיתוח.

החומר המתכלה היחיד הוא אבקת חלקיקי הצבע המתקשרת לנייר בתהליך החימום הסופי.

אבקת הצבע מורכבת מגרגרים קטנים של תחמוצת אבץ עם או בלי תוספות צבעים.

ברור כי התהליך כולו, החל מטעינת התוף, ועד להעברת גרגרי האבקה לנייר חייב להתבצע בחושך, כדי למנוע פריקת המטען מהתוף באזורים עליהם הוטבעה התמונה. התהליך כולו מתואר בתרשים 9.12.

תהליך ה"זירוגרפיה"

תרשים 9.12: תהליך ה"זירוגרפיה"

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"