פעולת הלזירה בלייזר דיודה

כאשר מחברים חומר חצי מוליך מסוג n עם חומר חצי מוליך מסוג p, מקבלים צומת.

צומת זו היא הבסיס לכל פעולת הטרנזיסטורים והדיודות באלקטרוניקה.

הצומת מהווה גם את הבסיס לפעולת לייזר הדיודה.

באיור 6.22 מתוארים פסי האנרגיה של צומת p-n אידיאלית.

פסי האנרגיה של צומת p-n שאינה מחוברת למתח

איור 6.22: פסי האנרגיה של צומת p-n שאינה מחוברת למתח.

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"