אריזת לייזר דיודה

המידות המיניאטוריות של לייזר הדיודה מחייבות אריזה מיוחדת, כדי שיהיה נוח לשימוש.

קיימות אריזות מסוגים שונים לפי היישום, אך רוב לייזרי הדיודה הבודדים ארוזים בדומה לטרנזיסטורים, וכוללים באריזה גם את האופטיקה הבסיסית ליצירת אלומה נוחה לשימוש (ראה איור 6.29).

אריזה של לייזר דיודה מסחרי

איור 6.29א': אריזה של לייזר דיודה מסחרי.

אריזה של לייזר דיודה מסחרי – חתך רוחב

איור 6.29א': אריזה של לייזר דיודה מסחרי – חתך רוחב.

כדי לקבל הספק גבוה מלייזרי דיודה פותחו מערכי לייזר דיודה הפולטים יחד בצורה מתואמת, וכבר ניתן לקבל מארזים מהם ניתן לקבל הספק מוצא של עשרות וואטים.

למרות שהקרינה נפלטת ממספר לייזרים, ניתן להגיע למצב בו הקרינה נפלטת בצורה קוהרנטית.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"