מבנה פסי האנרגיה

כל אטום (מולקולה) בגאז נמצא במרחק גדול משכניו, ולכן ניתן להתייחס אליו, מבחינת רמות האנרגיה שלו, כמבודד מסביבתו.

בצורה דומה ניתן להתייחס גם לאטומים בודדים של חומר אחד המהווים זיהום או אילוח (חומר זר, Impurity), המוכנסים לסביבה אחידה של חומר אחר במצב מוצק.

בניגוד לרמות האנרגיה הבדידות שיש לאטומים מבודדים בגאז, או לכמות קטנה של אטומי זיהום בתוך חומר מוצק, האלקטרונים בחצי מוליך נמצאים בתוך פסי אנרגיה רחבים, הבנויים ממספר גדול של רמות אנרגיה צפופות.

רמות אנרגיה אלו שייכות לחומר כולו ואין לשייכן לאטום בודד.

רוחב הפס גדֵל ככל שהמרחקים הבין אטומיים קטֵנים, והאינטראקציה בין האלקטרונים של אטומים שכנים גדלה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"