אלומת הקרינה נפלטת מלייזר דיודה

באיור 6.25 רואים כיצד הקרינה נפלטת מלייזר דיודה פשוט הבנוי שכבות.

פרופיל הקרינה הנפלטת מלייזר דיודה

איור 6.25: פרופיל הקרינה הנפלטת מלייזר דיודה.

אלומת הקרינה נפלטת בצורת מניפה משכבה משטחית בעלת עובי דק.

בהמשך נתאר מבנים מיוחדים המשמשים לכליאת התווך הפעיל לאזור צר, ולשליטה בתכונות אלומת הלייזר הנפלטת.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"