לייזרים "המחוברים בטור"

קיימים גם לייזרים המורכבים משני לייזרים "המחוברים בטור", כלומר הקרינה הנפלטת מהלייזר הראשון מועברת ללייזר השני הנשלט בנפרד על ידי מקור זרם אחר.

דוגמא למבנה מסוג זה מתוארת באיור 6.31.

לייזר דיודה המורכב מ2- מהודים מצומדים אופטית לאורך ציר הלייזר

איור 6.31: לייזר דיודה המורכב מ2- מהודים מצומדים אופטית לאורך ציר הלייזר.

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"