חיבור צומת למימתח חשמלי

כאשר מחברים מתח חשמלי (הנקרא "מימתח") לצומת p-n, משתנה מערכת אכלוס הרמות של נושאי המטען כמתואר באיור 6.23.

רמות האנרגיה בצומת p-n המחוברת למימתח קידמי

איור 6.23: רמות האנרגיה בצומת p-n המחוברת למימתח קידמי.

ניתן לחבר מימתח לדיודה בשני הכיוונים:

  1. מימתח קידמי פירושו חיבור מימתח חשמלי לצומת כך שהצד השלילי מחובר לצד n, והצד החיובי מחובר לצד p.
    מימתח זה יוצר עודף נושאי מטען בצומת, מוריד את מחסום הפוטנציאל שלה, וגורם הזרקה של נושאי מטען דרך הצומת לצידה השני.
    כאשר אלקטרון מפס ההולכה בצד n עובר למקום ריק ("חור") בפס הערכיות בצד p, מתרחש תהליך "התאחות" (רקומבינציה) של אלקטרון וחור, וכתוצאה מכך נפלטת קרינת הרקומבינציה.
    זו הקרינה המשמשת ליצירת קרינת הלייזר.
  2. מימתח אחורי הקרוי גם מימתח הפוך פירושו חיבור מימתח חשמלי לצומת כך שהצד השלילי מחובר לצד p, והצד החיובי מחובר לצד n.
    חיבור זה מגדיל את מחסום הפוטנציאל של הצומת, ומקטין את אפשרות המעבר של נושאי מטען דרכה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"