שריגים בתוך מהוד לייזר דיודה

מהוד מסוג שונה הוא באמצעות שריג הנמצא קרוב לתווך הפעיל.

ישנם שני סוגי מבנים (כמתואר באיור 6.30) בהם משתמשים בשריג במקום מראה במהוד הלייזר.

מהודים מיוחדים המשמשים ליצירת קו פליטה צר בלייזר דיודה

איור 6.30: מהודים מיוחדים המשמשים ליצירת קו פליטה צר בלייזר דיודה.

דוגמאות לכך הן :

  1. DFB = Distributed Feedback Laser – בו השריג מחולק לאורך כל התווך הפעיל של הלייזר.
    אורך הגל של השריג קובע את אורך הגל המדויק היכול להיפלט מהלייזר, ומקבלים קו לזירה דק מוגדר.
  2. DBR = Distributed Bragg Reflector Laser – השריג נמצא מחוץ לאזור התווך הפעיל, באזור בו לא זורם זרם (החלק הפסיבי של המהוד).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"