מבני לייזרי דיודה מורכבים

מבני לייזרי הדיודה שונים ומורכבים, ונושא זה נמצא בחזית המחקר המדעי של שנות ה90- (הערה *).

בהמשך נסקור בקצרה את המשפחות של מבנים אלו תוך ציון יתרונותיהם וחסרונותיהם.

חלוקה ראשונית של לייזרי-הדיודה לסוגים מבוצעת לפי מבנה השכבות הקרובות לשכבת התווך הפעיל.

דוגמאות למבנים ייחודיים של לייזר בו מקדם השבירה השונה של החומרים השונים גורם לכליאת האור מופיעים באיור 6.28.

מבנים מיוחדים של לייזרי דיודה בהם יוצרים "כליאה אופטית" של הקרינה באמצעות מקדמי שבירה שונים סביב התווך הפעיל

איור 6.28: מבנים מיוחדים של לייזרי דיודה בהם יוצרים "כליאה אופטית" של הקרינה באמצעות מקדמי שבירה שונים סביב התווך הפעיל (לפי שלבי התפתחותם)

שמו של לייזר הדיודה ניתן לו על פי סוג הצמתים המופיעים במבנה הלייזר:

  1. צומת מסוג אחד (Homojunction).
  2. צומת Single Heterostructure.
  3. צומת Double Heterostructure.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"