תלות הפרמטרים של לייזר דיודה בטמפרטורה

אחת הבעיות בלייזר דיודה היא עליית זרם הסף הנדרש ללזירה, ככל שעולה הטמפרטורה (תלות שהיא בערך לפי T3).

כמו כן, כאשר עולה הטמפרטורה, משתנה אורך הגל הנפלט מהלייזר, מכיוון שמתבצעת קפיצה בין אופני התנודה האורכיים הנפלטים מהלייזר.

השתנות זו מתוארת באיור 6.27.

השתנות אורך הגל הנפלט מהלייזר כפונקציה של הטמפרטורה

איור 6.27: השתנות אורך הגל הנפלט מהלייזר כפונקציה של הטמפרטורה.

על כן, על מנת לקבל קרינה רציפה בהספק גבוה בטמפרטורת החדר מלייזר דיודה, יש לתכנן מבנים מיוחדים של לייזרים.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"