3. צומת Double Heterostructure

בלייזר זה התווך הפעיל כלוא בין שתי שכבות של חומר עם מקדם שבירה שונה.

תיאור לייזר זה מופיע באיור 6.28ב'.

לייזר דיודה מסוג Double Heterostructure

איור 6.28ג': לייזר דיודה מסוג Double Heterostructure.

לדוגמא: שכבה של GaAs בין שתי שכבות של GaAlAs.

מקדם השבירה של התווך הפעיל גדול ממקדמי השבירה של התווכים מעליו ומתחתיו, וכך נוצר מוליך גלים שכבתי, המגביל את האור לשכבת התווך הפעיל.

עקב כליאת האור רק לתחום התווך הפעיל, גדלה יעילות הלייזר, ואפשרית פעולה רציפה שלו בטמפרטורת החדר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"