מהודים מיוחדים של לייזרי דיודה

המהוד הפשוט ביותר של לייזר דיודה מתקבל על ידי שבירת הגביש בקצה הלייזר בצורה מישורית, מאונכת לרצועת התווך הפעיל.

ההחזרה מדופן הגביש היא של כ- 30% מהאור הפוגע בה (עקב מקדם השבירה הגבוה (n ~ 3.6) של החומרים המרכיבים את לייזר הדיודה).

ניתן להשתמש בציפויים המקטינים את ההחזרה, ולקבל יעילות גבוהה יותר.

ניתן גם לצפות את אחד הדפנות בציפוי המחזיר 100% ולשפר את היעילות.

למעשה יש לייזרים בהם משמשת המראה האחורית לבקרה על הספק הלייזר.

יוצרים גלאי באותן שכבות חומר מהן בנוי לייזר הדיודה, ומודדים בצורה רציפה וישירה בזמן אמיתי את תכונות הקרינה הנפלטת מצידו האחד של הלייזר, קרינה שהיא זהה לזו הנפלטת מצידו השני.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"