חומר מוליך

במתכת (מוליך) פס ההולכה חופף בחלקו לפס הערכיות, כך שפער האנרגיה הוא למעשה אפס.

בפס הערכיות מצויים גם אלקטרונים וגם "חורים", והם חופשיים לנוע בחומר.

מבנה רמות האנרגיה של מוליך

איור 6.19ב': מבנה רמות האנרגיה של מוליך.

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"