לייזר עם הגברה הגורמת לכליאת האור (Gain Guided Diode Laser)

ניתן גם ליצור מבנה של כליאת האור ברצועה צרה באמצעות מבנה מיוחד של האלקטרודות המזרימות את הזרם לדיודה.

יוצרים פס צר של אלקטרודה על פני המשטח העליון של הדיודה.

בצורה זו נוצר היפוך אוכלוסייה, ולכן הגברה, רק בתחום בו זורם הזרם.

בנוסף, כתוצאה מזרימת הזרם, נוצר מוליך גלים אפקטיבי באזור הלזירה – במקום בו קיימת הגברה, ולכן נקרא לייזר מסוג זה בשם:

לייזר עם הגברה הגורמת לכליאת האור (Gain Guided Laser), ראה איור 6.28ד'.

יתרונות לייזר דיודה מסוג (Gain Guided Laser):

  1. פשוט לייצור.
  2. ניתן לקבל מהם הספק גבוה, מכיוון שכאשר מגדילים את הזרם, מתרחב האזור בו מתרחשת ההגברה.

חסרונות לייזר דיודה מסוג (Gain Guided Laser) לעומת לייזרים מסוג : Index Guided:

  1. איכות האלומה הנפלטת מהם פחות טובה.
  2. קשה יותר לקבל מהם תדר יחיד יציב.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"