ניתן לחלק את המוצקים ל3- משפחות על פי המוליכות החשמלית שלהם

מבדד – חומר שאינו מוליך חשמל כגון יהלום או קווארץ.

מוליך – חומר שהוא מוליך חשמל טוב, בעיקר מתכת כגון זהב, נחושת או כסף.

חצי מוליך – חומר שהמוליכות החשמלית שלו בין מבודד לבין מוליך (יש המכנים אותו מוליך למחצה). לדוגמא גרמניום או סיליקון.

מוליכות החומרים החצי מוליכים עולה עם עליית הטמפרטורה, בעוד שמוליכות המתכות יורדת עם עליית הטמפרטורה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"