דיודה פולטת אור לעומת לייזר דיודה

למעשה, אם לא מתקיים התנאי של היפוך אוכלוסייה (שהוא תנאי הכרחי ללזירה), תתבצע פליטה ספונטנית, ופוטונים אלו ייפלטו באופן אקראי לכל הכיוונים, זהו המנגנון עליו מבוססת פעולת דיודה פולטת אור:

(LED = Light Emitting Diode)

כאשר גדל הזרם המוזרק לצומת, הוא מגיע לערך זרם סף שעבורו מתקיים התנאי להיפוך אוכלוסייה.

דוגמא להתנהגות הספק המוצא מלייזר דיודה לעומת פעולתה כדיודה פולטת אור (LED) מופיע באיור 6.26.

הספק מוצא כפונקציה של הזרם בלייזר דיודה

איור 6.26: הספק מוצא כפונקציה של הזרם בלייזר דיודה.

רואים מייד כי שיפוע הקו במצב לזירה גדול בהרבה מהשיפוע במצב פליטה ספונטנית (LED).

זרם הסף ללזירה מוגדר על פי נקודת החיתוך שיוצר המשיק לעקומת הפליטה המאולצת, עם ציר ה- x (נקודה זו קרובה מאוד לנקודת השתנות השיפוע של הקו).

ככל שזרם הסף נמוך יותר, פחות אנרגיה מתבזבזת בצורת חום, ויותר אנרגיה הופכת לאור (עולה יעילות הלייזר).

למעשה הפרמטר החשוב הוא צפיפות הזרם והוא נמדד ביחידות אמפרים לסנטימטר מרובע של שטח החתך של הצומת.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"