1. צומת מסוג אחד (Homojunction)

הלייזר כולו עשוי מתרכובת אחת, בדרך כלל GaAs.

תיאור לייזר זה מופיע באיור 6.28א'.

לייזר דיודה מסוג Homojunction

איור 6.28א': לייזר דיודה מסוג Homojunction.

במבנה פשוט זה אין כליאה של הפוטונים הנפלטים בכיוון המאונך לציר הלייזר, ולכן הלייזר אינו יעיל.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"