חומר מבודד

במבודד פס הערכיות מלא אלקטרונים. לכן, אין אפשרות לאלקטרון לנוע בתוך פס הערכיות.

כדי ליצור הולכה, יש להשקיע כמות אנרגיה הגבוהה מפער האנרגיה כדי להעלות אלקטרונים לפס ההולכה.

מבנה רמות האנרגיה של מבודד

איור 6.19א': מבנה רמות האנרגיה של מבודד.

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"