מבנה מרחבי בסיסי של לייזר דיודה

מבנה מרחבי בסיסי של השכבות המרכיבות לייזר דיודה פשוט מתואר באיור 6.24.

מבנה בסיסי של לייזר דיודה

איור 6.24: מבנה בסיסי של לייזר דיודה.

מחברים את המתח אל מגעי המתכת מעל ומתחת לשכבות החומר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"