צילום "רגיל"

צילום רגיל מאפשר לנו ראייה דו ממדית של המציאות, כלומר "הקפאת" תמונה תלת ממדית על פני משטח דו-ממדי.

פילם צילום רגיל רושם את סך כל האנרגיה הנופלת על כל נקודה על הפילם במהלך החשיפה (פתיחת הצמצם).

התמונה המצולמת מהווה מיפוי דו ממדי של עוצמת הקרינה (Irradiance), ולכן אינה מכילה אינפורמציה נוספת (כמו עומק שדה).

בצילום רגיל משתמשים בעדשה (או חריר) ליצירת דמות ממשית על הפילם.

עקב תהליך הצילום, קיימת התאמה ששל נקודה לנקודה בין הגוף המצולם לתמונה על הפילם.

על הפילם לאחר הפיתוח רשום התשליל של דמות הגוף המצולם, וממנו מכינים את תדפיס התמונה החיובי.

גרגרי הכסף נוצרים על פילם הצילום בהתאם לעוצמת האור הנופלת על אותה נקודה מסוימת על הפילם. עוצמה זו נקבעת על ידי סכום כל עוצמות האור המגיעות מכל הנקודות של הגוף המצולם.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"