הקלטת ההולוגרמה

1. לצורך הקלטת ההולוגרמה משתמשים באלומת קרינה אלקטרומגנטית קוהרנטית מלייזר המפוצלת לשתי אלומות (ראה איור 10.2). אלומה אחת עוברת ישירות ללוח הצילום, והשנייה משמשת להארת הגוף המצולם.

צילום הולוגרמה

איור 10.2: צילום הולוגרמה.

האלומה הראשונה משמשת כ"אלומת ייחוס" (Reference), מוחזרת על ידי מראה או מערכת מראות, עד שהיא פוגעת בלוח הצילום.

האלומה השנייה של הקרינה האלקטרומגנטית מוחזרת על ידי מראה (או מספר מראות) עד שהיא מאירה את הגוף אותו מצלמים. הקרינה הפוגעת בגוף מפוזרת ממנו לכיוונים שונים. חלק הקרינה המפוזרת מהגוף ומגיעה ללוח הצילום נקרא "אלומת הגוף" (Object Beam)והוא מבצע התאבכות עם "אלומת הייחוס".

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"