נקודת פואסון

ניסוי הדגמה מרשים לאפקט ההתאבכות הבונה, מתקבל כאשר אלומת אור מקבילה מלייזר הליום-ניאון פוגעת בכדור אטום קטן בדרכה למסך (ראה איור 10.7).

נקודת אור במרכז הצל של כדור המואר ע"י אלומת לייזר

איור 10.7: נקודת אור במרכז הצל של כדור המואר ע"י אלומת לייזר.

על המסך מתקבלת נקודת אור במרכז כתם הצל העגול.

נקודה זו נצפתה לראשונה על ידי פואסון בשנת 1818, ולכן נקראת על שמו.

נקודת האור מתקבלת כתוצאה מהתאבכות בונה בין אלומות הקרינה הבאות מכל היקף הכדור האטום.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"