לוח אזורי פרנל (Fresnel Zone Plate)

כדי להבין כיצד נרשמת האינפורמציה בהולוגרמה, יש להתחיל מהסבר על לוח אזורי פרנל שנבנה לראשונה ע"י הלורד ריילי בשנת 1871.

כאשר אלומת גל מישורית פוגעת בלוח אזורי פרנל, נוצרת דמות במוקד, בדומה ליצירת הדמות בעדשה. ההבדל בין עדשה ללוח אזורי פרנל הוא שמנגנון יצירת הדמות אינו מבוסס על תהליך שבירת האור, אלא על תופעת התאבכות האור.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"