סופרפוזיציה של גל מישורי עם גל כדורי המתפשט ממקור נקודתי

ניתן לקבל תחושה של הבנת תהליך צילום ושיחזור הולוגרמות כאשר מסתכלים על תופעת ההתאבכות הנוצרת על פילם צילום כתוצאה מסופרפוזיציה של גל מישורי עם גל כדורי היוצא ממקור נקודתי (כמתואר באיור 10.4).

התאבכות בין גל כדורי ממקור נקודתי, עם גל מישורי

איור 10.4: התאבכות בין גל כדורי ממקור נקודתי, עם גל מישורי.

הגל הכדורי נפלט ממקור A הנמצא במרחק “a” מהפילם.

הגל המישורי מגיע משמאל, ומניחים כי אורך הגל של הגל הכדורי זהה לאורך הגל של הגל המישורי, והם נמצאים באותו מופע ברגע הימצאם במיקום המקור הנקודתי. פירוש הנחה זו הוא קוהרנטיות בין הגלים.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"