הסבר פעולתו של לוח אזורי פרנל

איור 10.6 מתאר כיצד לוח פרנל יכול לשמש כהולוגרמה.

פיזיקה של מיקוד אור באמצעות לוח אזורי פרנל

איור 10.6a: פיזיקה של מיקוד אור באמצעות לוח אזורי פרנל.

כאשר מכוונים אלומת קרניים מישורית אל לוח אזורי פרנל, מקבלים מיקוד של האור.

המיקוד מתקבל במרחקf מהאזור הראשון, f+λ/2 מהאזור השני, f+λ מהאזור השלישי, f+3λ/2 מהאזור הרביעי וכו' (ראה איור 10.6).

אילו כל האזורים היו שקופים, היו הקרניים מאזורים סמוכים מתאבכות בצורה הורסת בנקודת המוקד, עקב הפרש של חצי אורך גל ביניהן.

עקב אטימת האזורים בין האזורים השקופים, מתקבל הפרש דרכים של אורך גל שלם בין כל שני אזורים שקופים סמוכים.

התוצאה היא התאבכות בונה, ולכן נקודת אור במוקד.

מיקוד אור באמצעות לוח אזורי פרנל

איור 10.6b: מיקוד אור באמצעות לוח אזורי פרנל.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"