יצירת תמונה באמצעות לוח אזורי פרנל

כאשר נאיר את השקף של אזורי פרנל עם אלומת אור מישורית, נקבל במרחק “a” מהשקף דמות ממשית של מקור האור הנקודתי המקורי ששימש להתאבכות בין הגל המישורי לגל הכדורי.

יש להיזכר כיצד נוצר לוח אזורי פרנל (ראה איור 10.4) ממקור שהיה במרחק “a” מהפילם.

בדרך דומה להיווצרות גל מתכנס, נוצר במקביל גם גל מתבדר, אשר המשכי הקרניים שלו יוצרים דמות מדומה.

מיקום הדמות המדומה הוא במרחק “a” מהשקף, באותו צד ממנו בא הגל המישורי (כמתואר באיור 10.8).

היווצרות דמות ממשית ודמות מדומה

איור 10.8: היווצרות דמות ממשית ודמות מדומה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"