הכנת לוח אזורי פרנל

  • ניתן ליצור לוח אזורי פרנל ע"י שרטוט מעגלים קונצנטריים על שקף.
  • רדיוסי מעגלים קונצנטריים סמוכים מתייחסים אחד לשני לפי שורש ריבועי של המספרים השלמים הטבעיים …,1,2,3,4,5.
  • ההפרשים בין רדיוסים סמוכים של המעגלים קטנים ככל שהרדיוסים גדלים.
  • משחירים כל משטח שני בין המעגלים (מתקבלים לסירוגין אזור אחד שקוף למעבר אור דרכו, ואזור אחד אטום לאור).

באיור 10.5 רואים את התוצאה המתקבלת.

לוח אזורי פרנל

איור 10.5: לוח אזורי פרנל.

ניתן לצלם את השקף בהקטנה כדי לקבל את האלמנט האופטי הנדרש.

מרחק המוקד של לוח פרנל נקבע על פי קוטר המעגל הפנימי (הקטן ביותר) ואורך הגל בו משתמשים.

בניגוד לעדשה, מרחק המוקד של לוח אזורי פרנל תלוי חזק באורך הגל בו משתמשים, כך שאותו לוח פרנל אינו יכול לשמש למיקוד אורכי גל שונים לאותו מוקד.

כפי שנראה כל האופטיקה הדיפרקטיבית מבוססת על תופעת ההתאבכות, וסובלת מבעיה דומה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"