הסבר פיזיקלי לתהליך ההולוגרפיה

ההסבר הפיזיקלי לתופעת ההולוגרפיה מבוסס על האופי הגלי של הקרינה האלקטרומגנטית.

לא ניתן להסביר את תופעת ההתאבכות תוך שימוש באופטיקה גיאומטרית !

הסבר מלא של הולוגרמות דורש פיתוחים מתמטיים מסובכים שהם מעבר להיקף במסגרת זו.

ההסברים בדפים הבאים מתארים יצירת הולוגרמה פשוטה הנוצרת בהתאבכות בין גל מישורי עם גל כדורי.

לאחר שמבינים את המושגים הבסיסיים של לוח אזורי פרנל, ונקודת פואסון, ניתן להסביר את התופעה הפיזיקלית המתרחשת בהולוגרמה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"