הולוגרמות

כל גוף מורכב ממספר אינסופי של נקודות (מקורות נקודתיים).

עקב עקרון הסופרפוזיציה, ההסבר שראינו עבור מקור נקודתי יחיד, נכון בצורה עצמאית עבור כל אחת מהנקודות של הגוף המצולם.

על הפילם נרשמות מספר רב של התאבכויות, הנוצרות בין כל אחת מנקודות הגוף עם גל הייחוס.

בזמן הארת ההולוגרמה עם אלומת הייחוס, משוחזרת מחדש כל אחת מנקודות הגוף המצולם, כך שמשוחזר למעשה כל המידע על הגוף.

ההולוגרמה מכילה את כל המידע הכלול בחזית הגל של הגוף המצולם.

פילם צילום רושם אנרגיה (עוצמת אור) בלבד, ולכן נדרשת אלומת הייחוס כדי לשמור את המידע על המופע.

על הפילם נרשמת גם התפלגות העוצמה וגם הפאזה היחסית של כל אחד ממרכיבי האור, לכן נקלטת בהולוגרמה האינפורמציה על העומק בתמונה.

המידע על המופע של אלומת הגוף נרשם באמצעות המרחקים בין פסי ההתאבכות.

המידע על העוצמה נרשם כניגודיות (ההבדל בין עוצמת הפס הכהה ביותר לבין הפס הבהיר ביותר) בין פסי ההתאבכות. ככל שאלומת הגוף חזקה יותר, הניגודיות בתופעת ההתאבכות תהיה גדולה יותר.

המידע נרשם בהולוגרמה על פילם שחור לבן המורכב בדרך כלל מהלידי הכסף.

הפילם עשוי במיוחד לכושר הפרדה גבוה כך שנוצרים עליו גרגרי כסף זעירים ביותר.

לצורך השוואה:

פילם צילום צבעוני רגיל יכול להפריד כמאה קווים למילימטר, בעוד פילם להולוגרפיה מפריד אלפי קווים למילימטר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"