הולוגרפיה וקיטוב

(ראה סעיף 7.5)

מומלץ להשתמש בקרינת לייזר מקוטבת להקלטת ההולוגרמה.

  • שתי אלומות אור מתאבכות בצורה טובה יותר כאשר הן בעלות קיטוב זהה (אלומה עם קיטוב אופקי אינה יכולה ליצור התאבכות עם אלומה בעלת קיטוב אנכי).
  • מדידת הקיטוב של אלומת הייחוס ואלומת הגוף לפני הפילם מבוצעת באמצעות מקטב ומד הספק (גלאי אור). עבור כל אחת מהאלומות מודדים את ההספק המועבר דרך המקטב בזוויות שונות שלו במישור המאונך לציר האלומה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"