תמונה ממשית ותמונה וירטואלית

תמונה מדומה (וירטואלית)

כאשר התמונה נראית מאחורי הפילם (ההולוגרמה) (מכיוון ההסתכלות).

התמונה נוצרת על ידי המשכה דמיונית של אלומת האור המאירה אל מעבר לפילם לצידו השני.

באיור 10r1 מופיעה תמונה של דמות מדומה.

תמונה מדומה

איור 10r1: תמונה מדומה.

תמונה ממשית

כאשר התמונה נוצרת לפני הפילם (מכיוון ההסתכלות).

התמונה נוצרת על ידי האור המוחזר לאותו צד של הפילם בו נמצא מקור האור המשחזר.

באיור 10r2 מופיעה תמונה של דמות ממשית.

תמונה ממשית

איור 10r2: תמונה ממשית.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"