אנו שמחים להודיע על תאריכי המפגשים ונושאי הסמינרים לשנת 2016-2017.

הסמינרים יתקיימו בין השעות 14:30-16:00, אלא אם כן נודיע אחרת.

על המרצים והנושאים של כל שאר הסמינרים תצאנה הודעות בעתיד, אנא עקבו אחרי שינויים ועדכונים.

Attending and responding to students’ doing science
Prof. David Hammer, Tufts University

Abstract

אולם C, מדרשת פיינברג

יום שני

ח' בתשרי

10.10.2016


לחבר את האיים ליבשה: על הטמעה מערכתית בתחום ההוראה והלמידה
פרופ' ענת זוהר, מופקדת הקתדרה ע"ש ביסין, בית הספר לחינוך ע"ש סימור פוקס, האוניברסיטה העברית

תקציר

אולם שמידט, מכון ויצמן למדע

יום שני

י"ג בחשון

14.11.16


פילנתרופיה בחינוך
אלי הורביץ, מנכ"ל קרן טראמפ

אולם שמידט, מכון ויצמן למדע

יום שני

י"ב בכסלו

12.12.16


Mathematical problem solving in choice-affluent environments
prof. Boris Koichu

Abstract

אולם שמידט, מכון ויצמן למדע

יום שני

י"א בטבת

9.1.17


Probing the nature of deficits in math anxiety: Drawing connections between attention and numerical cognition
ד"ר אורלי רובינשטיין מאוניברסיטת חיפה

תקציר

באולם C בפיינברג

יום שני

י"ז בשבט

13.2.17


Developing deliberate pedagogical thinking with online collaborative technologies in future STEM teacher education and teacher professional development
Prof. Marina Milner-Bolotin
The University of British Columbia, Vancouver, Canada

Abstract

יום חמישי

9.3.17

14.30-16.00


ידע בר-תועלת למקבלי החלטות בחינוך: מה, איך ולמי?
מרצה: ד"ר אביטל דרמון, מנהלת היזמה למחקר יישומי בחינוך

תקציר

אולם שמידט, מכון ויצמן למדע

יום שני

כ"ט באדר

27.3.17


Curriculum development, implementation, and assessment for STEM education
Prof. Christian Kautz

Hamburg University of Technology – TUHH, Germany

Abstract

יום שני

3.4.17

14.30-16.00


Establishing a Collaborative Student-Centered Learning Environment using the SCALE-UP Pedagogy
Prof. Gerald Feldman

Department of Physics, George Washington University, Washington, DC, USA

Absctract

יום שלישי

4.4.17

13.30-14.30


הכרות עם כלי מחקרי, IAT - Implicit Association Test
מרצה: אמיל איידין

תקציר

יום חמישי

6.4.17

14:00-14:45


התפתחות מקצועית של מורים מובילים לפיזיקה במסגרת קהילה מקצועית לומדת
מרצה: סמדר לוי, אולם אבנר

סמדר לוי זכתה בפרס הצטיינות ע"ש אורלי קפלן, שנה"ל תשע"ז

תקציר

יום שני

י"ב באייר

8.5.17


ננוטכנולוגיה בהוראת המדעים: כיצד ניתן לשלב מדע עכשווי בהוראת המדעים בתיכון
מרצה: סוהיר סחניני, אולם שמידט

סוהיר סחניני זכתה בפרס הצטיינות ע"ש סרן אבישי בר-נר, שנה"ל תשע"ז

תקציר

יום שני

י"א בסיון

5.6.17


History of Science and Mathematics in Science and Mathematics Teaching: Problems and Prospects

Dr. Michael N. Fried 
Associate Professor
Chair
Graduate Program for Science and Technology Education

Ben Gurion University of the Negev

תקציר

יום שני

כ"ה בסיון

19.6.17


אנו מקווים שתיהנו מהסמינרים ותמצאו בהם עניין ותועלת.

בברכה,

מרכזי הסמינר: אברהם הרכבי ורוני קרסנטי