אנו שמחים להודיע על תאריכי המפגשים ונושאי הסמינרים לשנת 2017-2018.

הסמינרים יתקיימו בין השעות 14:30-16:00, אלא אם כן נודיע אחרת.

על המרצים והנושאים של כל שאר הסמינרים תצאנה הודעות בעתיד, אנא עקבו אחרי שינויים ועדכונים.

Promoting Scientific Identities: a role for partnerships and participation

Prof. Noah Finkelstein

Center for STEM Learning

Faculty of Physics, University of Colorado at Boulder, USA

abstract

חדר הדיונים במחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

יום שני

4.9.2017

15.00-16.00


Towards more sophisticated views of teachers about inquiry-learning: The contribution of diverse experiences in the outdoor environment

המרצה: פרופסור טלי טל, הפקולטה לחינוך במדע וטכנולוגיה, הטכניון.

תקציר

יום שני

30.10.17
י' בחשון
14:30


פרטים בהמשך

פרטים בהמשך

יום שני

27.11.17
ט' בכסלו

 


פרטים בהמשך

פרטים בהמשך

יום שני

8.01.18
כ"א בטבת (במקום 25 בדצמבר)


פרטים בהמשך

פרטים בהמשך

יום שני

26.02.18
י"א באדר

 


פרטים בהמשך

פרטים בהמשך

יום שני

19.03.18
ג' בניסן


פרטים בהמשך

פרטים בהמשך

יום שני

30.04.18
ט"ו באייר


פרטים בהמשך

פרטים בהמשך

יום שני

28.05.18
י"ד בסיון


פרטים בהמשך

פרטים בהמשך

יום שני

25.06.18
י"ד בסיון


אנו מקווים שתיהנו מהסמינרים ותמצאו בהם עניין ותועלת.

בברכה,

מרכזי הסמינר: אברהם הרכבי ורוני קרסנטי