התפתחות מקצועית של מורים לפיזיקה במסגרת "קהילות לומדות"

צוות מוביל

פרופ' בת שבע אלון
ד"ר סמדר לוי
גב' אסתי מגן

צוות הנחיה ופיתוח:

גב' מיכל ולטר, ד"ר זהורית קאפח, ד"ר מיטל הנס, ד"ר אסתר בגנו, ד"ר חנה ברגר, פרופ' עידית ירושלמי.

תקציר

פיזיקה היא מקצוע מאתגר במיוחד, הדורש הוראה איכותית ותשומת לב מיוחדת לתהליך הלמידה האישי של כל תלמיד. מטרת תכנית הקהילות הלומדות היא התפתחות מקצועית של מורי הפיזיקה. הקהילות מאפשרות למורה היחיד לחלוק ניסיון ומשאבים עם עמיתים, להכיר ולהתנסות בהוראה "ממוקדת – לומד", ולקדם באופן שיתופי הוראה טובה המבוססת על עדויות מהכיתות. הפרוייקט ממומן על ידי קרן טראמפ ונתמך על ידי משרד החינוך והפיקוח על הוראת הפיזיקה. השנה (תשע"ד), השנה השלישית של הפרוייקט, אנו מפעילים תשע קהילות לומדות אזוריות ברחבי הארץ ובהן 150 מורים לפיזיקה, המלמדים אלפי תלמידים. בנוסף אנו מפעילים גם קהילה מתוקשבת. 23 מורים מנוסים לפיזיקה מוכשרים במחלקה להוראת המדעים, כדי לשמש כמורים מובילים בקהילות הלומדות האזוריות. ממצאים ראשוניים של מחקר המלווה את הפעילות מראים שהמורים לפיזיקה רואים את התכנית כתורמת מאד. הם מדווחים על שינוי האווירה בכיתותיהם על ידי שימוש באסטרטגיות הוראה "ממוקדות לומד", גיוון ההוראה בעזרת הדגמות מעניינות ושימוש בצעצועים ובסרטונים. חלק מהמורים אף הצליחו, כתוצאה מהשתתפותם בקהילות הלומדות, להגדיל את מספר התלמידים הלומדים פיזיקה כמקצוע מורחב. השאיפה שלנו היא שקהילות מורים אזוריות תפעלנה בכל רחבי הארץ ותאפשרנה התפתחות מקצועית ארוכת טווח למורי הפיזיקה בישראל.

חומרים

Smadar Levy, Professional Development of Physics Teachers in Professional Learning Communities