התפתחות מקצועית של מורים לפיזיקה במסגרת "קהילות לומדות"

מדען / עמית

פרופ' בת-שבע אלון

ד"ר אסתר בגנו

סגל מוביל

ד"ר חנה ברגר

אסתי מגן

תלמידי מחקר

סמדר לוי, דוקטורנטית

ד"ר מיטל הנס, פוסט-דקטורנטית

תקציר

פיזיקה היא מקצוע מאתגר במיוחד, הדורש הוראה איכותית ותשומת לב מיוחדת לתהליך הלמידה האישי של כל תלמיד. מטרת תכנית הקהילות הלומדות היא התפתחות מקצועית של מורי הפיזיקה. הקהילות מאפשרות למורה היחיד לחלוק ניסיון ומשאבים עם עמיתים, להכיר ולהתנסות בהוראה "ממוקדת – לומד", ולקדם באופן שיתופי הוראה טובה המבוססת על עדויות מהכיתות. הפרוייקט ממומן על ידי קרן טראמפ ונתמך על ידי משרד החינוך והפיקוח על הוראת הפיזיקה. השנה (תשע"ד), השנה השלישית של הפרוייקט, אנו מפעילים תשע קהילות לומדות אזוריות ברחבי הארץ ובהן 150 מורים לפיזיקה, המלמדים אלפי תלמידים. בנוסף אנו מפעילים גם קהילה מתוקשבת. 23 מורים מנוסים לפיזיקה מוכשרים במחלקה להוראת המדעים, כדי לשמש כמורים מובילים בקהילות הלומדות האזוריות. ממצאים ראשוניים של מחקר המלווה את הפעילות מראים שהמורים לפיזיקה רואים את התכנית כתורמת מאד. הם מדווחים על שינוי האווירה בכיתותיהם על ידי שימוש באסטרטגיות הוראה "ממוקדות לומד", גיוון ההוראה בעזרת הדגמות מעניינות ושימוש בצעצועים ובסרטונים. חלק מהמורים אף הצליחו, כתוצאה מהשתתפותם בקהילות הלומדות, להגדיל את מספר התלמידים הלומדים פיזיקה כמקצוע מורחב. השאיפה שלנו היא שקהילות מורים אזוריות תפעלנה בכל רחבי הארץ ותאפשרנה התפתחות מקצועית ארוכת טווח למורי הפיזיקה בישראל.

מאמרים

עברית

 1. אלון, ב', אלדר, ח', ברגר, א', בגנו, א' ורונן, מ' (2013). אינטרגציה של ידע – פרספקטיבה קונסטרוקטיביסטית ללמידה והוראה, דוגמאות מתחום הפיזיקה. בתוך: ליבמן, צ' (עורכת), ללמוד להבין, לדעת – מסע בנתיבי ההוראה הקונסטרוקטיביסטית.(עמ' 233-194). הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון מופ"ת.
 2. ברגר, ח' (2009). תכנית להתפתחות מקצועית של מורים לפיזיקה המבוססת על הבאת עדויות ומתמקדת בארגון ידע. חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", מכון ויצמן למדע, רחובות.

אנגלית

 1. Borko, H. (2004). Professional development and teacher learning: Mapping the terrain. Educational researcher, 33(8), 3-15.
 2. Borko, H., Jacobs, J., & Koellner, K. (2010). Contemporary approaches to teacher professional development. In E. Baker, B. McGaw & P. Peterson (Eds.), International Encyclopedia of Education (part 7, pp. 548-555, 3rd ed.). Oxford: Elsevier.
 3. Desimone, L. M. (2009). Improving impact studies of teachers' professional development: Toward better conceptualizations and measures. Educational researcher, 38(3), 181-199.
 4. Even, R. (2008). Facing the challenge of educating educators to work with practicing mathematics teachers. In B. Jaworski & T. Wood (Eds.), The international handbook of mathematics teacher education: The mathematics teacher educator as a developing professional (pp. 57-73). Rotterdam, The Netherlands: Sense.
 5. Eylon, B. S., & Bagno, E. (1997). Professional development of physics teachers through long-term in-service programs: The Israeli experience. In AIP Conference Proceedings (Vol. 399, p. 299).
 6. Eylon, B. S., & Bagno, E. (2006). Research-design model for professional development of teachers: Designing lessons with physics education research. Physical Review Special Topics-Physics Education Research, 2(2), 020106.‏
 7. Eylon, B. S., Berger, H., & Bagno, E. (2008). An evidence based continuous professional development program on knowledge integration in physics: A study of teachers' collective discourse. International Journal of Science Education, 30(5), 619-641.
 8. Grossman, P., Wineburg, S., & Woolworth, S.(2001). Toward a Theory of Teacher Community. The Teachers College Record, 103, 942-1012.
 9. Little, J. W. (2002). Locating learning in teachers' communities of practice: Opening up problems of analysis in records of everyday work. Teaching and teacher education, 18(8), 917-946.
 10. Little, J. W. (2012). Professional community and professional development in the learning- centered school. In M. Kooy & K. van Veen (Eds.), Teacher learning that matters: Inter- national perspectives (pp. 22-46). New York, NY: Routledge
 11. Loucks-Horsley, S., Hewson, P. W., Love, N., & Stiles, K. E. (1998). Designing Professional Development for Teachers of Science and Mathematics. Corwin Press.
 12. Shayshon, B. (2001). The professional development of teacher-leaders (Doctoral dissertation, University of Salford).
 13. Stoll, L., Bolam, R., McMahon, A., Wallace, M., & Thomas, S. (2006). Professional learning communities: A review of the literature. Journal of educational change, 7(4), 221-258.
 14. van Driel, J. H., Meirink, J. A., van Veen, K., & Zwart, R. C. (2012). Current trends and missing links in studies on teacher professional development in science education: a review of design features and quality of research. Studies in Science Education, 48(2), 129-160.
 15. Vescio, V., Ross, D., & Adams, A. (2008). A review of research on the impact of professional learning communities on teaching practice and student learning. Teaching and Teacher Education, 24(1), 80-91.
 16. Whitcomb, J., Borko, H., & Liston, D. (2009). Growing Talent. Journal of Teacher Education,60(3), 207-212.

חומרים

Smadar Levy, Professional Development of Physics Teachers in Professional Learning Communities