מתמטיקה: שבבים – עלון מורי מתמטיקה

תיק מס' 27


המערכת: פרופ' מ. ברוקהיימר,  נורית זהבי, מיכאל קורן
שער: חגי עציון
גרפיקה: ר. בוקשפן, פ. קרביץ
הדפסה: ר. נמרודי, י. עמנואל, א. אביבי