מתמטיקה: שבבים – עלון מורי מתמטיקה

תיק מס' 18


עורך: פרופ' מקסים ברוקהיימר

עורכת משנה: נורית זהבי, רוחמה אבן

גרפיקה: פאולינה קרביץ, רחל בוקשפן