מתמטיקה: שבבים – עלון מורי מתמטיקה

תיק מס' 5


עורך: פרופ' מקסים ברוקהיימר

עורכת משנה: חנה פרל

המערכת: יוסף גיליס, נירה חטיבה, צבי שור

עיצוב: וילמה לוי

שרטוטים: יהודה ברבוט, וילמה לוי