מתמטיקה: שבבים – עלון מורי מתמטיקה

תיק מס' 3


עורך: פרופ' י. גיליס

המערכת: פרופ' מ. ברוקהיימר, נירה חטיבה, מיכאל רומנוף, צבי שור

שער: חגי עציוני

עיצוב ושרטוט: יהודה ברבוט, וילמה לוי