מתחילים גאומטריה – מדריך למורה

ראש הפרויקט:

פרופ' אברהם הרכבי

מחברת:

נעמי תעיזי

פעילויות מחשב:

נורית הדס

ייעוץ:

נעמי רובינזון

סידור במחשב:

ציפי עובדיה

הגהה לשונית:

רחל בוהדנה

עיצוב, שרטוטים וגרפיקה ממוחשבת:

ציפי עובדיה

הפקת התקליטור:

מרינה ארמיאץ'


אל המורה

מה במדריך?

 • דפי הדרכה ליחידות שבספר "לומדים מתמטיקה – מתחילים גאומטריה". בספר יש 18 יחידות המיועדות ל-30 שיעורים. בדפי ההדרכה הצעות הפעלה ליחידות, הכוללות:
  • פירוט תרשים מבנה הגאומטריה המתאים ליחידה,
  • מבנה היחידה: חלוקה לשיעורים ולנושאים,
  • חומרי עזר שכדאי להיעזר בהם בשיעור,
  • שיעורי בית מומלצים,
  • מטרות היחידה,
  • פירוט מובנה של מהלך ההפעלה של השיעורים ביחידה,
  • דיונים לדוגמה שהתקיימו בכיתות הניסוי ואפשר ללמוד מהם על היבטים והדגשים חשובים הקשורים ליחידה.
 • חומרי עזר להדגמה ולשימוש בכיתה
  • שרטוטים להדגמה על הלוח,
  • שרטוטים להכנת חומרים מתכלים עבור כל אחד מתלמידי הכיתה,
  • שרטוטים להכנת חומרי עזר לשימוש חוזר.
  • חומרי העזר מיועדים לצילום על דף או שקף. בדפי ההדרכה מצוין: (מצורף) לצד כל אמצעי עזר שמופיע בחלק זה.
 • קבצים של הצורות לפעילויות המחשב

תוכן עניינים

מבוא  

יחידה 1: מלבנים  

חומרי עזר ליחידה 1:

יחידה 2: שטח מלבן  

חומרי עזר ליחידה 2:

יחידה 3: שטחים והיקפים  

חומרי עזר ליחידה 3:

יחידה 4: כל מיני מצולעים  

חומרי עזר ליחידה 4:

יחידה 5: ממלבן למשולש ישר זווית  

חומרי עזר ליחידה 5:

יחידה 6: על מלבנים ומשולשים  

חומרי עזר ליחידה 6:

יחידה 7: זוויות במשולש  

חומרי עזר ליחידה 7:

יחידה 8: סכום הזוויות במשולש ובמרובע  

חומרי עזר ליחידה 8:

יחידה 9: כל מיני משולשים  

חומרי עזר ליחידה 9:

יחידה 10: חופפים מצולעים  

חומרי עזר ליחידה 10:

יחידה 11: חופפים כאן  

חומרי עזר ליחידה 11:

יחידה 12: חופפים בהתאמה  

חומרי עזר ליחידה 12:

יחידה 13: לקראת משפט פיתגורס  

חומרי עזר ליחידה 13:

יחידה 14: משפט פיתגורס  

חומרי עזר ליחידה 14:

יחידה 15: גבהים במשולש  

חומרי עזר ליחידה 15:

יחידה 16: עוד על זוויות  

חומרי עזר ליחידה 16:

יחידה 17: כל מיני קטעים במשולש  

חומרי עזר ליחידה 17:

יחידה 18: משולש שווה שוקיים ומשולש שווה צלעות  

חומרי עזר ליחידה 18:

חומרי עזר נוספים:

חלקי תרשים

דפי עזר למורה ולתלמיד