7.4 מנגנונים ליצירת פולסים של קרינת לייזר

קיימים יישומים רבים בהם נדרשים מהלייזר פולסים קצרים בעלי הספק שיא גבוה.

על מנת שהקרינה מלייזר תיפלט בצורת פולסים, ניתן להשתמש במספר שיטות.

בחירת השיטה המתאימה תלויה בסוג הלייזר ובתכונות הנדרשות מפולס הקרינה הנפלט.

מתוך מגוון השיטות ליצירת פולסים של קרינת לייזר, נתמקד בשיטות החשובות:

7.4.0 בקרה על משך הפולס של הקרינה הנפלטת מהלייזר באמצעות מנגנון העירור.

7.4.1 מיתוג Q.

7.4.2 נעילת אופני תנודה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"