זמני חיים של רמת הלזירה העליונה (הרמה המטאסטבילית) עבור לייזרים נפוצים

לייזר אורך גל [mm] זמן חיים [msec]
CO2 10.6 ~ 4000
Nd:YAG 1.06 ~ 230
Ruby 0.6943 ~ 4000
He – Ne 0.6328 ~ 0.1
+He – Cd 0.4880 ~ 0.01
He – Cd 0.3250 ~ 0.26

מהטבלה רואים כי שלושת הלייזרים הראשונים מתאימים למיתוג Q, ואילו שלושת הלייזרים האחרונים הם בעלי זמן חיים קצר מדי.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"