7.4.1 לייזרים עם מיתוג Q Switch) Q)

שיטה ליצירת פולס של קרינת לייזר היא באמצעות מיתוג אופטי בתוך המהוד:

למתג אופטי יש שני מצבים:

  1. מצב "פתוח" – בו הקרינה עוברת דרכו ללא הפרעה.
  2. מצב "סגור" – בו אין הקרינה יכולה לעבור בו כלל.

מיתוג פירושו העברת המערכת ממצב "פתוח" למצב "סגור" ולהיפך.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"