א. תריס (Shutter) מחומר אטום

השיטה הפשוטה ביותר היא תריס (Shutter) מחומר אטום שאינו מאפשר מעבר קרינה אלקטרומגנטית דרכו כשהוא סגור.

כאשר מוציאים אותו ממסלול הקרינה (מצב "פתוח") אין הוא מפריע למעבר הקרינה.

שיטה פשוטה ליצירת תריס מהיר יחסית היא באמצעות גלגל מסתובב בו מצוי חריר כמתואר באיור 7.21.

מתג Q מכני עם חריר בגלגל

איור 7.21: מתג Q מכני עם חריר בגלגל.

ממקמים את הגלגל עם החריר בין התווך הפעיל לבין מראת המהוד.

כאשר תוך סיבוב הגלגל מגיע החריר אל מול הציר האופטי של הלייזר (הקו הדמיוני המחבר את מרכזי מראות המהוד), הוא מאפשר לזירה.

הבעיה בסוגר זה היא מהירות מיתוג איטית עקב הסיבוב המכני, וכן משך המעבר ממצב למצב הוא לפחות 1 מילישניה.

משך המעבר הוא אותו פרק זמן בו המפסק אינו נמצא באחד משני המצבים המוגדרים שלו: "סגור" או "פתוח".

כאשר משתמשים בחריר מסתובב, מתחיל המעבר למצב לזירה החל מהרגע בו חלק מהחריר נמצא מול התווך הפעיל.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"