נעילת אופני התנודה האורכיים בלייזר

נעילת אופני התנודה האורכיים בלייזר מושגת ע"י נעילת הפאזה היחסית של כל אופני התנודה, כך שבנקודה מסוימת כולם יהיו באותה פאזה.

בנקודה זו מתבצעת התאבכות בונה בין כל אופני התנודה, והתוצאה המתקבלת היא פולס יחיד קצר מאד, בהספק גבוה מאוד, הנע בין מראות המהוד.

פולס זה גורם לקרינה להיפלט מהלייזר כאוסף פולסים מסודרים.

משך הפולסים מ1- פיקושניה (10-12 שניות), עד 1 ננושניה ( 10-9 שניות).

באיור 7.23 מתוארת הקרינה הנפלטת מלייזר עם נעילת אופני תנודה.

קרינת לייזר פולסי עם נעילת אופני תנודה

איור 7.23: קרינת לייזר פולסי עם נעילת אופני תנודה.

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"