"מיתוג Q Switch) "Q)

בכל השיטות בהן יוצרים פולסי לייזר קצרים, ורוצים לשלוט בפולסים, משתמשים במפסקים בתוך מהוד הלייזר כדי לשנות את גורם האיכות (Q = Quality Factor) של מהוד הלייזר.

מפסק אופטי מסוג זה הוא "מיתוג Q Switch) "Q) , או "מחסום Q".

"מיתוג Q" קובע את יכולת אגירת האנרגיה האלקטרומגנטית.

בלייזר ללא "מיתוג Q" האטומים מעוררים לרמת הלזירה בקצב מסוים, ונוצרת לזירה כאשר בתווך הלייזר נוצר "היפוך אוכלוסייה".

בלייזר עם "מיתוג Q" נמנע המשוב היוצר את הפליטה המאולצת, ובמשך המיתוג אין תהליך לזירה.

השאיבה הנמשכת יוצרת מצב בו יותר ויותר אטומים נמצאים במצב מעורר.

ברגע פתיחת מתג Q, כל האטומים המעוררים יוצרים פולס לייזר קצר עם אנרגיה גבוהה.

בלייזר עם מחסום Q שומרים על ערך גבוה של Q במהלך שלבי העירור של התווך הפעיל, עד שמושגת כמות אנרגיה גבוהה במהוד.

ברגע זה מורידים במהירות את ערך Q לערך נמוך, ואז נפלטת כל האנרגיה האגורה במהוד החוצה כקרינת לייזר בפולס עם הספק שיא גבוה.

באיור 7.18 מופיע הסבר סכמתי של מבנה לייזר עם מיתוג Q.

לייזר עם מיתוג Q

איור 7.18: לייזר עם מיתוג Q

מיתוג ה- Q פועל כמחסום הניתן לפתיחה בתוך מהוד הלייזר.

כאשר מחסום זה סגור, אין הקרינה יכולה להגיע למראת המהוד, ומסלול ההגברה של קרינת הלייזר נעצר.

לזירה אינה יכולה להתרחש, אך מנגנון השאיבה ממשיך להזרים אנרגיה לתווך הפעיל.

מנגנון מיתוג ה- Q מתוזמן להיפתח כאשר הגבר התווך הפעיל מגיע לערכו המכסימלי.

כל האנרגיה האגורה בתווך הפעיל מתפרצת בפולס קצר אחד של קרינה אלקטרומגנטית בהספק שיא גבוה.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"