גורם האיכות (Q)

כדי לאפיין את המהוד מבחינת יכולתו לאגור בתוכו אנרגיית קרינה אלקטרומגנטית, מגדירים לו גורם איכות (Quality Factor).

גודל זה מתאר את יכולתו של המהוד לאגור אנרגיה בצורה של גלים עומדים בין מראות המהוד.

גורם האיכות פרופורציוני ליחס בין האנרגיה הנאגרת בגל העומד, לבין האנרגיה המתבזבזת מהגל במהלך מסלול הלוך ושוב.

ערך גבוה של Q פירושו שהאנרגיה נאגרת היטב במהוד.

ערך Q נמוך פירושו שהאנרגיה הנמצאת במהוד נפלטת ממנו במהירות.

לדוגמא: כאשר שתי מראות המהוד הן בעלות מקדמי החזרה גבוהים, ערך Q של המהוד גבוה.

כאשר לאחת המראות מקדם החזרה נמוך, תיפלט דרכה הקרינה אל מחוץ למהוד, כלומר ערך Q נמוך.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"