דוגמא 7.12: הספק שיא של לייזר עם מחסום Q

לייזר רובי הפועל ללא מחסום Q יוצר פולס שנמשך 0.5 מילישניה, באנרגיה של 5 ג'אולים.

כאשר מוסיפים את מחסום ה- Q ללייזר זה, מתקבל פולס שנמשך 10 ננושניות, באנרגיה של 1 ג'אול.

בהנחה שצורת כל פולס היא משולש, חשב את הספק השיא בשני המקרים.

פיתרון דוגמא 7.12

הספק השיא של הפולס, המתקבל ללא מחסום ה Q:

P = E/Δ t1/2 = 5 [J]/(5*10-4 [sec]) = 104 [W]=10 [KW]

הספק השיא של הפולס, המתקבל עם מחסום ה- Q:

P = E/Δ t1/2 = 1 [J]/10-8[sec] = 108 [W] = 100 [MW]

כלומר הגדלת הספק השיא של הפולס פי 10,000 (!!!).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"