חישוב Duty Cycle

ניתן לקשר בין המשוואות שראינו עבור פולס בצורת משולש:

Δt1/2 = Ep/Pmax

T = Ep/Pav

נציב נוסחאות אלו לנוסחת D.C.:

DC=\frac{\Delta t}{T}=\frac{\frac{E_{p}}{P_{max}}}{\frac{E_{p}}{P_{av}}}=\frac{P_{av}}{P_{max}}

הגדלים החשובים הם:

Ep = אנרגיית פולס.

Pmax = הספק שיא.

Pav = הספק ממוצע של הלייזר.

Δt1/2 = משך פולס.

T = זמן מחזור.

f = מספר פולסים בשניה.

D.C. = Duty Cycle.

אם ידוע משך הפולס, זמן המחזור, וההספק הממוצע או האנרגיה של הפולס, אפשר לחשב את כל שאר הגדלים.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"