דוגמא 7.14: אנרגיה של פולס בודד

לייזר נאודימיום יאג עם מחסום Q יוצר 2,000 פולסים בשניה.

ההספק הממוצע של הלייזר הוא 10 וואט.

חשב את האנרגיה בכל פולס.

פיתרון דוגמא 7.14:

אנרגיית כל פולס היא האנרגיה ב 1 שניה מחולקת במספר הפולסים בזמן זה.

האנרגיה בשניה היא ההספק הממוצע, ומספר הפולסים בשניה הוא f:

Ep = Pav/f

Ep = 10 [W]/2,000 = 5*10-3 [J] = 5 [mJ]

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"